Home

”Zonder de regen, zou er geen regenboog zijn.” 

Rainbow Studio is een praktijk voor kunstzinnige therapie in de wijk Benoordenhout in Den Haag. Therapeutisch schilderen kan mensen van alle leeftijden helpen om om te gaan met depressie of stress. Dit kunnen ook bijwerkingen zijn van vele ziekten zoals kanker, diabetes of astma. De therapeut kijkt naar de gehele mens om vast te stellen wat uit balans is en helpt dit te herstellen.

De schildertherapie van Prunella Servatius in de Rainbow Studio in Den Haag wordt in het Nederlands of in het Engels gegeven.

”Without the rain, there would be no rainbow.” 

Rainbow Studio is an art therapy practice situated in the Benoordenhout district of The Hague. Therapeutic painting can help people of all ages deal with depression or stress. These can also be side effects of a large range of  illnesses such as cancer, diabetes or asthma.  The therapist looks at the total human being and helps restore the balance so that people can feel better and the body and mind can start to heal.